Servicii

Servicii de asistență și reprezentare juridică

Cabinetul de avocat Georgescu C Laura acordă servicii juridice persoanelor fizice şi juridice, conform Statutului profesiei şi a Legii 51/1995.
Aceste servicii includ acordarea consultaţiilor juridice, consultantelor juridice, elaborare şi redactare de documenente, asistenta juridică.

 • acordarea de consultaţii juridice privind furnizarea către client a opiniilor juridice şi informaţiilor juridice adaptate la situaţia prezentată. Opiniile şi rezultatele pot fi furnizate atât verbal cât şi în scris, în funcţie de înţelegerea cu clientul
 • pentru Societăţile Comerciale, elaborarea actelor juridice (contracte, convenţii, statute) şi asistarea clientului la negocieri

 • participarea în calitate de consultant /specialist în domeniul juridic la activitatea de luare a deciziilor persoanelor juridice, în condiţiile legii
 • redactarea cererilor, adreselor, notificărilor, memoriilor solicitărilor către autorităţi, instituţii şi alte persoane juridice
 • asistenta şi reprezentare juridică în fata instanţelor judecătoreşti, în procese, în faţa autorităţilor şi instituţiilor, în condiţiile
 • atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare
 • alte activităţi, din care exemplificam: mediere, activităţi fiduciare

În privinţa raporturilor de muncă și resurse umane:

 • întocmirea de acte juridice, negocieri și consiliere în relaţiile de muncă, resurse umane – redactarea și/sau avizarea: contractelor colective sau individuale de muncă, regulamente interne, precum și a tuturor actelor specifice departamentelor de resurse umane, și administrativ, conform legislației muncii;

 • asistenta juridică şi reprezentare în litigiile de muncă (concedieri, neacordarea drepturilor salariale, nerespectarea drepturilor angajatului, condiţii de muncă, etc.);

 • asistarea/reprezentarea/consilierea angajatorilor/departamentelor de resurse umane la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor colective/individuale de muncă; asistarea salariaților la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; asistarea și consilierea pe timpul cercetării disciplinare;

 • elaborarea şi redactarea de opinii legale/puncte de vedere pentru orice problemă legată de relații de muncă și resurse umane, precum şi în cazul conflictelor de muncă;

 • consiliere și asistență pentru aplicarea procedurilor de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială;

 • concilierea/medierea conflictelor de muncă – concedieri, hărțuire sexuală, hărțuire morală, discriminare etc;
 • acordarea de consultanță/consiliere de specialitate privind legislația muncii și securității sociale, protecția datelor cu caracter personal, resurse umane, precum și reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor în relația cu autoritățile din domeniul relațiilor de muncă și sociale;

 • asistarea, consilierea și concilierea în aplicarea legislației specifice cu privire la: egalitatea de șanse și tratament în cadrul relațiilor de muncă, principiul nediscriminării, al consensualității și al bunei credințe, hărțuire sexuală, hărțuire morală, protecția maternității la locurile de muncă și protecția persoanelor cu dizabilități, protecția datelor cu caracter personal.

Servicii de formare

 • Servicii ca formator, speaker, sau mediator la cursuri de formare, conferințe și workshopuri în domeniu:
 • Cursuri și seminarii/workshopuri de specialitate (din 2007 până în prezent) – Inspector resurse umane, Manager resurse umane, Expert legislația muncii etc. – organizate de ATC Traninig, Lex Academy, Uniunea Experților în Legislația Muncii, Editura Wolters Kluwer, Expert Aktiv Group Training

 • Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii în anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 • Conferința Revistei române de dreptul muncii – octombrie 2016, noiembrie 2017

 • Conferința Managementul Resurselor Umane din Sănătate – septembrie 2017

 • Consultanță și/sau asistență profesională și/sau pentru negocierea contractelor și consultanță, redactare Opinii/Puncte de vede privind aplicarea legislației.

Onorariu

 • Serviciile oferite pot avea onorariu fix sau orar, ori abonament lunar.
 • În funcție de caz se poate negocia și onorariu de succes, în sumă fixă sau variabilă, ca și compensație pentru rezultatul obținut în urma efectuării serviciilor juridice contractate.
 • Conform Statutului profesiei de avocat și Codului Deontologic al avocaților din U.E., onorariile se stabilesc în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.
 • Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:
 • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute;
 • natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 • importanţa intereselor în cauză;
 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
 • notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
 • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • situaţia financiară a clientului;
 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.
 • La încheierea contractului de asistență juridică clientul va fi informat cu privire la valoarea estimată a onorariilor aferente serviciilor prestate.