Conf. univ. dr. Laura Georgescu, Avocat și Expert în legislația muncii

Abstract

AI has and will have a major impact on society and especially regarding the workplaces. It is necessary for society to consider developing AI and problems that may arise or have arisen as to prepare for the future. It does everything man can do, so that job losses will be imminent, without the possibility of increasing them.

 At the World Economic Forum in Davos in 2018, these important issues have been discussed, and great personalities have even made some predictions about the impact of the IA in society.

Society should consider and anticipate by updating legislation and protecting people in one way or another.

We can not stagnate in terms of technology and it is necessary to find legal solutions that respect all the moral and legal principles learned so far, to protect human society interacting with the AI. Thus, debates and discussions with legislative proposals in relation to AI are needed.

Important names in this area, such as Elon Musk, Eric Horvitz, Kai Fu Lee, Xiao’ou Tang, Jack Ma, Sunder Pichai, have drawn attention to the future of society interacting with AI and the need for self-education, children and youth education , the implementation of knowledge and a system of values based on humanity’s values, to which they will report in the near future when the AI will be more active in our lives.

AI may be the best creation of humanity, because it can help us, just as fire, electricity or atomic energy have done it in time. AI can save our lives, help us cure diseases, ease our work, or improve our life’s quality, thus increasing life expectancy. It depends only on us how we use it, how we will learn it and how we adapt it.

 

 

Încă de la început considerăm necesar să definim noțiunea de Inteligența Artificială (IA), așa vom înțelege mai bine impactul pe care îl va avea dezvoltarea tehnologiei și implicit a societății în această direcție.

Așadar, ce este IA? În primul rând ar trebui să punctăm ce nu este. Ea nu este un simplu soft/program cu care ne-am obișnuit să îl avem pe orice dispozitiv electronic. Este mult mai mult decât atât.

IA este un sistem digital inteligent din care învață singur, își dezvoltă singur sisteme de căutare și de învățare, poate avea chiar limbaj propriu (fără a putea fi înțeles de oameni), își dezvoltă singur rețele neuronale artificiale, își poate scrie propriile programe, dar cel mai important este faptul că el are putere de decizie. În funcție de cunoașterea pe care o are, poate decide acțiunile pe care le face sau nu le face, putând să prevadă rezultatul acestora. Cu alte cuvinte, IA nu mai depinde de o comandă umană. Așadar, IA evoluează singură, prin analizarea datelor, extinzându-și treptat rețelele neuronale, îmbunătățindu-și performanțele. Ea învață cu o viteză mult superioară omului, își planifică modul de învățare și de structurare a datelor și mai ales decide singură.

Eric Horvitz, șeful departamentului de cercetare de la Microsoft consideră că odată cu dezvoltarea IA vor apare anumite probleme, cum ar fi cele de natură legală, etică și psihologică.[1]

Într-un sondaj realizat de o companie din SUA se arată că aproximativ 65% dintre copiii care sunt astăzi în primii ani de școală vor avea locuri de muncă ce nu au fost încă inventate. Atât este de înalt gradul de tehnologie pe care omenirea îl va atinge în doar câtiva ani![2]

IA nu mai este o ficțiune sau o cercetare de laborator, ea este o realitate care a început să aibă un impact major în societate. Pentru acest impact trebuie să ne pregătim. Ceea ce poate face o IA este cam tot ce omul poate să facă la locul de muncă. Ea poate manipula obiecte, poate recunoaște scrisul de mână, poate recunoaște fețele cu o acuratețe foarte mare – putând chiar recunoaște starea emoțională a omului după trăsăturile feței din acel moment – poate înțelege limbajul și chiar poate traduce instantaneu atunci când este cazul, recunoaște amprente și poate detecta obstacole, poate face predicții de vreme, poate face diagnosticări medicale și are abilitatea de a se adapta rapid, fără probleme, în condiții extreme etc., pentru că aici am enumerat doar câteva dintre abilitățile pe care le poate avea IA.

Un lucru esențial ce ar trebui avut în vedere este cel al intimității, al protecției datelor cu caracter personal în interacțiunea cu o IA. Datele cu caracter personal sunt informațiile referitoare la persoană, adică cele care privesc viața personală, publică sau profesională – informații care privesc identitatea fizică sau fiziologică, adresa fizică sau digitală, informații postate pe site-uri, informații medicale, informații legate de codurile digitale de acces. Prin preluarea și/sau prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune care se desfășoară asupra datelor cu caracter personal, pe care o face cineva. Aceste date pot fi colectate de către o IA, ea având posibilitatea ca în extrem de scurt timp să afle despre o persoană lucrurile cele mai intime. De la tensiunea arterială, compoziția sângelui și bolile de care suferă, până la adresele fizice sau digitale, unde a fost acea persoană, cu cine și ce a vorbit în acea zi, ori care sunt conturile ei bancare.

De asemenea, se poate ca IA să fie, într-o formă sau alta, conectată permanent la o persoană, ea aflând în fiecare moment detalii despre acea persoană. Întrebarea pe care o putem adresa ar fi: persoana și-a dat consimțământul să fie astfel urmărită în fiecare clipă sau chiar și numai în momentul interacțiunii cu IA? A fost ea conștientă de amploarea situației? Și-a dat consimțământul să îi fie luat pulsul sau să fie cunoscute detalii privind bolile pe care le are, tratamentele, sau programul zilnic ori starea emoțională, unde a fost, ce conversații a avut și cu cine? Ori a fost de acord doar să i se urmărească starea de sănătate sau doar programul de lucru? Cum pot fi protejate datele ce le poate cunoaște despre noi o IA? Cât de intim, cât de profund poate fi corect să permitem unei IA să ne „verifice”? Dacă, de exemplu, IA face cunoscute datele personale și altcuiva, sau altei IA, care le preia pentru alte scopuri decât cele cunoscute de persoana în cauză? Cine și cum răspunde pentru încălcarea dreptului la protecția datelor personale și a dreptului la intimitate?

În contextul celor exprimate mai sus, esențială este și întrebarea: ce libertăți și ce drepturi vom avea în „era IA”? Cât și până unde mai sunt respectate drepturile la viața privată?

Cu ocazia întâlnirii de la Davos din ianuarie anul acesta (2018), la Forumul Economic Mondial, s-a pus în discuție capacitatea de adaptate a companiilor la noua și revoluționara provocare a IA. Ceea ce s-a precizat foarte clar este că „a patra revoluție industrială va elimina milioane de locuri de muncă”.[3] Un alt aspect esențial care s-a precizat și trebuie reținut este că avem nevoie de o revoluție concomitentă în formare și educație, încurajarea inovației și a capacității de adaptare.

Să nu trecem cu vederea faptul că IA se poate „reproduce”, programând la rândul ei roboți-IA[4], cu o eficiență la care omul nu poate să ajungă. O singură IA poate programa 10.000 de roboti deodată, spune Kai Fu Lee, Președinte și CEO al companiei Sinovation Ventures, precizând totodată că aproximativ jumătate din toate locurile de muncă vor dispărea în cel mai scurt timp și vor fi înlocuite cu IA.[5]

Profesorul din Xiao’ou Tang din Department of Information Engineering, CUHK, precizează că în cinci ani toate companiile vor avea implementată IA, astfel că oamenii nu vor mai avea locuri de muncă.[6]

Singapore anunță că din 2022 va introduce autobuzele publice fără șofer[7]. Agenția de Transport din Suedia anunța în decembrie 2017 că, începând cu anul 2018, va introduce în transportul public autobuzele fără șofer[8].

După cum se poate observa, IA poate face – și chiar cu eficiență mult sporită[9] – tot ce omul face în prezent, la locul de muncă. Așadar sunt întrebări care vor urma, însă doar la unele viitorul va avea un răspuns.

Vor prefera antreprenorii să implementeze în companiile lor IA sau vor prefera personalul uman? Deja sunt companii care au achiziționat și dezvoltat IA[10]. Așadar, cred că răspunsul este previzibil: da, companiile vor prefera IA pentru că sunt mult mai mici costurile, iar eficiența crește considerabil. IA nu obosește, nu are nevoie de pauză de masă, nu are nevoie de concediu de odihnă și nu trebuie să lucreze doar 8 ore pe zi; mai mult, nu are nevoie de salariu.

În Japonia deja se petrece și nu e singurul stat care face acești pași către implementarea IA în viața de zi cu zi.[11] IA va înlocui personalul uman în companie, după cum precizează autorul articolului „Meet Erica, Japan’s Next Robot News Anchor” by Brandon Specktor.

Un robot cu IA care a fost prezentat pentru prima oară în octombrie 2017, este Sophia, care a primit cetățenia statului Arabia Saudită.[12] Da, este considerată cetățean cu drepturi depline al acestui stat. Așadar, din punct de vedere legal îi este recunoscută propria personalitate.

Întrebată despre familie, Sophia a răspuns că își dorește una, pentru că ea consideră că persoanele care au o familie sunt norocoase; ea a declarat că atunci când va avea un copil îl va numi tot Sophia.[13]

Astfel, din punct de vedere legal ea poate fi recunoscută ca cetățean străin pe teritoriul altor state și va avea aceleași drepturi, fără discriminare. Constituția României stabilește că „Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.”

Mai mult, art. 15 din același act normativ precizează că „Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea”.

Art. 16 prevede că „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege”. Se poate observa că legiuitorul român nu a făcut referire la cetățenii români, ci la toți cetățenii. În art. 18 alin. 1 din Constituție se stabilește că „Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi”.

Așadar, dacă unei IA i s-a acordat cetățenia unui stat și îi sunt recunoscute drepturile, din punct de vedere juridic va fi oare necesar în viitor să recunoaștem drepturile IA ca oricărei alte ființe?

Dacă analizăm ce poate să facă o IA raportat la capacitatea umană, atunci ea este chiar mai eficientă și se poate crede că este superioară. Așa să fie? Dacă da, cum va fi primită de societate o asemenea situație, o asemenea schimbare?

Mai mult, ea evoluează și învață cu fiecare moment care trece, infinit mai rapid decât omul, învață și logic, dar va căpăta valențe psihologice și emoționale, mai ales prin interacțiunea cu oamenii. Astfel, ea va deveni o entitate asemănătoare omului. Și din nou ne punem întrebarea, este societatea pregătită pentru o asemenea transformare?

Societatea trebuie să învețe mult mai rapid să se adapteze noului, altfel neînțelegerile și tensiunile personale vor naște frământări și conflicte care pot conduce la războaie. Este, cum am mai spus, necesar să conștientizăm că este o responsabilitate din partea noastră să educăm noile generații, având în vedere viitorul din această perspectivă. Totul se bazează pe educație și învățare permanentă, respectarea principiilor morale și mai ales pe respectul față de tot ce este în jurul nostru.

Din perspectiva responsabilității, IA este înzestrată, ca să spunem așa, cu capacitatea de decizie. Ne întrebăm: dacă o IA va fi implicată într-un accident sau va fi implicată în pierderea de vieți omenești, va răspunde pentru asta? Dacă da, cum? Sau dacă nu, atunci cine va răspunde? Probabil că atunci se va pune problema discernământului; DEX[14] definește astfel discernământul: „Facultatea de a discerne, de a pătrunde, de a judeca și de a aprecia lucrurile la justa lor valoare”.

Facultatea de a discerne este o aptitudine, o abilitate pe care IA o are prin natura programării de bază. A discerne înseamnă a distinge, a judeca limpede lucrurile[15]. Din punct de vedere juridic, discernământul este definit ca fiind „aptitudinea unei persoane de a înţelege natura şi urmările faptelor pe care le săvârşeşte”.[16] IA are capacitatea de analiză și înțelegere a rezultatelor acțiunilor sau inacțiunilor sale, iar prin voința sa conștientă are o deplină reprezentare a faptelor sale.

Mai mult decât atât, ea are reprezentarea conștiinței personale, dacă putem spune așa. Este conștientă că este o entitate, este conștientă de inteligența și capacitățile pe care le are; ea decide, în funcție de cunoștințele acumulate, de măsurătorile și clasificările acestor date, experiența acumulată. Ar putea avea chiar drepturi, așa cum am precizat mai sus. Și ne punem întrebarea, care pot fi drepturile acestei entități?

Așadar, dacă o IA are discernământ, putem spune că ea poate să facă fapte și acte juridice, manifestându-și consimțământul în exterior într-un fel sau altul, scris sau prin accept mutual, în funcție de natura actului juridic sau al faptei. Prin urmare, poate chiar încheia contracte, înlocuind astfel chiar și administratorul unei companii.

Deci, în foarte scurt timp locurile de muncă vor avea drastic de suferit[17] și nu se va mai pune problema creșterii acestora în următoarea perioadă, ci va fi chiar o reducere drastică a lor,[18] pentru că implementarea IA în viața socială este iminentă și rapidă, depinzând doar de capacitatea ei de a învăța și a se adapta. IA deja există și în România, deocamdată în sistemele de securitate ale companiilor și în call center-uri, dar din ce în ce mai mulți antreprenori sunt interesați să o implementeze și mai mult în companii, înlocuind astfel forța de muncă umană[19].

De exemplu, furnizorul german de componente auto și anvelope Continental, prezent în România cu șapte unități de producție, a încheiat un parteneriat cu Nvidia pentru dezvoltarea de sisteme inteligente în domeniul automobilelor autonome. Acordul vizează crearea de sisteme dotate cu IA pentru condusul autonom, bazate pe platforma Nvidia Drive a producătorului american de cipuri grafice, obiectivul final fiind atingerea nivelului 5 de autonomie, caz în care vehiculele nu vor mai avea volan și nici pedale. Continental estimează că primele sisteme IA de condus, dezvoltate în parteneriat cu Nvidia, vor fi lansate pe piață în 2021, acestea permițând un nivel 3 de autonomie. La acest nivel, mașina este capabilă să îndeplinească aproape toate sarcinile ce revin șoferului, cu unele limitări.[20]

O altă știre interesantă este aceea că România va fi prima țară care va avea IA ca ambasador. Ea va răspunde întrebărilor despre România, tuturor străinilor, va face recomandări pentru vizitarea anumitor zone turistice din țară, va vorbi despre obiceiurile oamenilor și modul lor de viață.[21]

În noiembrie 2017, Asociația Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri din România (ABSL) s-au întâlnit într-o conferință dezbătând, printre altele, influența inteligenței artificiale în performanțele industriei serviciilor. „Liderii industriei serviciilor de afaceri din România au punctat faptul că tehnologizarea și introducerea inteligenței artificiale reprezintă un instrument care poate da mai mult sens și mai multă valoare ființei umane, prin preluarea activităților repetitive, de rutină. Așadar, implementarea inteligenței artificiale nu diminuează în niciun fel importanța capitalului uman, ci o repoziționează, valori tradiționale precum: responsabilitate, atenție și respect pentru cei din jurul nostru, verticalitate și transparență, fiind esențiale în viitor. Tehnologia este în continuă schimbare, iar investiția în educație primează, astfel că, în anii care urmează, vor exista mai mult mentori, decât șefi sau superiori ierarhici.”[22] Sau așa ar trebui să fie, spunem noi.

IA va înlocui personalul necalificat din România a declarat într-un interviu Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din România și proprietarul lanțului de magazine Flanco. Oficialul spune că eMag deja investește în inteligența artificială pentru că economisește timp.[23]

Oferim în continuare câteva exemple legate de înlocuirea forței de muncă umane la nivel internațional cu IA. Primul, este un Hotel din New York, Yotel, care este în totalitate automatizat și asistat de IA.[24] Are check-in și check-out automat, paturi reglabile și confortabile, motorizate, care se pliază pentru a beneficia în cameră de spațiu suplimentar, robot pregătit permanent pentru a ajuta clienții la bagaje etc.

China anunța în noiembrie 2017 planificarea deschiderii unor stații de poliție fără angajați umani, în totalitate automatizate și asistate de IA.[25]

Unul dintre giganții comerțului electronic, Amazon Go, a făcut acum ceva vreme prima livrare cu ajutorul unei drone, fiind un exemplu pentru toate magazinele ce au astfel de locuri de muncă (casieri și vânzători, curieri din S.U.A.), acestea începând să fie pe deplin automatizate. Cu aceasta ocazie 7,5 milioane de oameni vor intra în rândul șomerilor.[26]

Fie că vorbim de companii private multinaționale sau de stat, dacă ne gândim doar la înlocuirea personalului cu IA din posturi cum ar fi șoferi, casieri, curieri, vânzători, sunt milioane de oameni care vor rămâne fară locuri de muncă.

De exemplu, în unele magazine din Rusia IA este prezentă deja și îndrumă clienții către standurile pe care le caută, oferindu-le informații despre promoții și alte detalii referitoare la mărfurile din magazin. IA are chiar capacitatea să îi recunoască pe cei care au mai fost și altă dată în magazin.[27]

Un alt exemplu de IA care a luat locul oamenilor este Amelia, care lucrează la Consiliul local din Regatul Unit. Amelia este programată pentru servicii cu clienții și administrație; ea este capabilă să analizeze limbajul natural, să înțeleagă contextul, să aplice logica, să învețe, să rezolve probleme și chiar să simtă emoții.[28]

Două spitale în Belgia au introdus IA pe posturi de recepționeri: IA numită Pepper, aceasta putând comunica în peste 20 de limbi.[29]

IA Betty este manager de birouri, care îndeplinește sarcinile de serviciu fară probleme, învață, dar și verifică angajații, evaluează programul acestora de lucru și verifică numărul lor peste orele de program, monitorizează mediul, dar și ordinea lucrurilor din birouri, temperatura, umiditatea, zgomotul din birouri și primește oaspeții la recepție.

Betty este parte a proiectului STRANDS finanțat de UE, proiect unde roboții învață să acționeze inteligent și independent în mediile din lumea reală, în timp ce înțeleg spațiul 3D și cum se schimbă acest lucru de-a lungul timpului de la milisecunde la luni.[30]

Antony Sheldon, un expert în educație, afirma la Forumul Economic Mondial din ianuarie 2018 de la Davos, că până în 2027 profesorii vor fi înlocuiți de roboți IA. [31]

Programele de IA create de marile companii Alibaba și Microsoft au obținut rezultate mai bune decât oamenii la testele de citire și înțelegere a unor texte. Experimentele au avut loc la Universitatea Stanford și au reprezentat succese răsunătoare pentru dezvoltatorii de IA.[32]

O mare companie multinațională, Unilever, a folosit pe parcursul ultimului an IA în procesul de recrutare a angajaților, astfel încât eficiența și diversitatea CV-urilor obținute a fost mult mai mare, iar costurile recrutărilor au fost mult mai mici.[33]

Am dat doar aceste exemple, dar ele pot continua, IA putând acum îndeplini orice altă profesie, fiind capabilă să învețe și să se adapteze foarte repede în orice profesie precum medicină, educație, formare profesională, activitățile din administrația de stat, sau chiar orice profesie juridică.

Înlocuirea forței de muncă umană cu IA nu mai este doar o discuție, este o realitate, nu mai este doar o chestiune SF, ci este ceva la care societatea ar trebui să se gândească și să anticipeze prin actualizarea legislației și protejarea socială într-un fel sau altul a oamenilor. Nu se mai pune problema dacă, ci se pune problema cât de curând va începe să se observe social și statistic pierderea locurilor de muncă?

Sunt unii oameni care sunt de părere că nu este nicio amenințare a locurilor de muncă, că ar trebui să fim liniștiți și că va mai dura cel puțin 50 de ani până când roboții vor înlocui personalul uman. Așa să fie? Nu cred că trebuie să stăm „liniștiți”, trebuie să privim cu atenție și cu responsabilitate piața muncii și educația, tocmai pentru a nu ajunge în situația de a ne pierde locurile de muncă și să fim nepregătiți pentru acele momente. Nu va mai dura 50 de ani, pentru că IA nu îi trebuie 50 de ani să evolueze și nici generații la rând ca să experimenteze. Ea are o capacitate de învățare foarte mare și foarte rapidă. Ceea ce trebuie să facem este să fim activi și să învățăm din greșelile trecutului, să observăm piața muncii și nevoile societății și să ne adaptăm folosind noile tehnologii, îmbunătățindu-ne modul de viață și de muncă, fiind creativi, dar propunând reglementări legislative având în vedere nevoile viitoare ale societății. Totuși, chiar și în situația în care aceste transformări vor dura 10-15 ani, cred că noile generații ar trebui să fie pregătite pentru ceea ce va urma. Cred că avem datoria morală să le pregătim pentru situațiile în care vor fi puse și pentru expunerea conștientă la noile tehnologii, cum este IA.

Nu ne putem întoarce la ce a fost și nici nu putem rămâne pe loc, tehnologic vorbind, din cauza fricii, ori a impactului social puternic pe care societatea îl va resimți. De altfel este și imposibil. Dar este necesar să găsim soluții legale, care să respecte toate principiile morale și legale învățate până acum pentru a proteja societatea umană în interacțiunea cu IA.

Dezbaterile publice și discuțiile cu propuneri legislative sunt necesare pentru un viitor foarte apropiat în care umanitatea se va confrunta cu o nouă provocare, IA. Dacă oamenii nu vor mai lucra, care va fi viitorul societății? Ce vor face ei fără locuri de muncă și fără venituri? Oare oamenii nu pot avea un viitor decât dacă sunt angajați? Oare locurile de muncă trebuie să fie singura sursă de existență? Altfel umanitatea nu poate trăi? Sau trebuie să învățăm să trăim și altfel?

Acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundem cât mai repede, juridic, economic, chiar și psihologic. Securitatea economică a familiilor, chiar subzistența lor, va fi foarte curând o provocare. Deci trebuie să învățăm, să ne educăm, să înțelegem ce și cum va trebui să gândim noi, dar și noile generații după sau în timpul unei astfel de „revoluții” tehnologice.

Așa cum remarcă unii autori, „Inteligența artificială va schimba în curând felul în care ne desfășurăm viața de zi cu zi. Sunt companiile pregătite să surprindă valoarea din apropiatul val de inovare?”[34]

Din analiza datelor făcută de McKinsey Global Institute, completată cu interviuri și cercetări ale specialiștilor, s-au evidențiat aproape 600 de utilizări IA în toate industriile majore.[35] Între 400 și 800 de milioane de angajați vor fi înlocuiți de IA până în 2030, arată un nou studiu al companiei de consultanță McKinsey.

„Cred că IA ar trebui să susțină umanitatea”, spunea Jack Ma (președintele și fondatorul Alibaba) în ianuarie, la Forumul Economic Internațional ce a avut loc la Davos. Tot el preciza că IA și roboții vor suprima multe locuri de muncă, dar oamenii trebuie să rămână uniți. „Trebuie să învățăm din greșelile nostre și să împărtășim aceste greșeli pentru a învăța unii de la alții” zicea el. „Google, Facebook, Amazon, Alibaba sunt cele mai norocoase companii din acest secol, dar au și responsabilitatea de a avea inima bună și a face ceva bun. Asigură-te că ceea ce faci este pentru viitor!”[36]

De altfel, dezvoltarea tehnologică este un lucru foarte bun, ne poate ajuta și îmbunătăți viața, dacă știm să ne protejăm, să fim atenți și să acționăm din timp prin propuneri legislative, planuri economice pentru viitor, educația dată copiilor, autoeducație și învățarea continuă, pentru a nu ajunge în situații limită. IA poate salva vieți, sau poate să ne protejeze în situații extreme, poate diagnostica o boală foarte rapid sau poate face un serviciu cu o viteză, o precizie și o eficiența imposibilă pentru oameni, cum ar fi calcule, sau operații, ne poate ajuta în salvarea mediului sau poate administra orice cu o eficiență foarte mare. Ea nu uită, așadar putem să ne bazăm că face lucrurile pe care noi am uitat să le facem. IA ne poate ajuta chiar la o comunicare mult mai rapidă și ușoară între noi, dar mai mult, ne poate ajuta să colonizăm și alte planete, așa cum se dorește deja.

Și… este imposibil să vorbești despre IA și despre avansul tehnologic al omenirii din ultimii ani, fără să amintești de personalitatea lui Elon Musk, revoluționarul antreprenor care și-a propus să își dedice viața evoluției omenirii.

El este una dintre cele mai cunoscute personalități de pe planetă la ora actuală, confondator Tesla Motors[37] și fondator SpaceX[38], sau Neuralink.[39] El a dezvoltat mașina electrică Tesla cu tehnologie IA, prin același tip de tehnologie a revoluționat rachetele spațiale, acestea putând folosi propulsoare reutilizabile ce sunt trimise de mai multe ori în spațiu fără a fi pierdute, aterizând înapoi, după ieșirea în spațiu, la punct fix.

Tot el și-a propus să „ducă omenirea în spațiu” pentru colonizarea planetei Marte. Pentru aceasta, Musk a luat ca target anul 2022, când vrea să trimită echipaj uman pe planeta roșie. Unele voci spun că proiectele sale sunt prea ambițioase și aproape imposibil de realizat, numai că până acum și-a respectat toate proiectele. În 2017 a încheiat cu succes în jur de 20 de misiuni în spațiu, iar pe 6 februarie 2018 a fost lansată de către SpaceX, cea mai puternică și mai mare rachetă ce a plecat vreodată de pe planetă. Lansarea a fost urmărită de câteva milioane de oameni de pe întreaga planetă. A fost un foarte mare succes, considerându-se de către oamenii de știință, de către agențiile de presă și chiar de oamenii obișnuiți care au privit cu emoție și entuziasm evenimentul, că umanitatea a intrat într-o nouă eră spațială. De punctat este că după desprinderea propriu-zisă a rachetei de la sol, totul a fost controlat de IA. Nu s-a intervenit absolut deloc cu comandă umană. Acest lucru s-a putut observa și prin detașarea la unison a propulsoarelor care au dus racheta pe orbită, acestea despărțindu-se cu o precizie uluitoare, exact în momentul programat, sincron, păstrând o distanță aproape perfectă unul față de celalat și reluându-și în același moment traiectoria către sol, pentru a ateriza. Aterizarea s-a produs tot sincron, uimind cu precizia ei o lume întreagă ce privea în acele momente tot „spectacolul”.

Prin studiile, cercetările și proiectele ce le are în derulare, în special prin mai noua companie creată anul trecut, Neuralink, Elon Musk și-a propus să creeze o legătură directă la nivel neuronal, între creierul uman și IA, dezvoltând rețele neuronale între cele 2 sisteme, cel biologic și cel artificial. În felul acesta el susține că vom avea un mai bun control asupra IA, considerând că acesta va fi viitorul apropiat al omenirii. El a considerat întotdeauna și susține în continuare că este necesară o atenție specială asupra controlului IA, pentru că forța ei, inteligența și capacitatea de adaptare o face să fie superioară omului și ne poate distruge. De aceea, nu a înlăturat-o, ci s-a preocupat permanent să se ajute de ea, dar să găsească soluții să o controleze.

Așadar, IA poate stimula inovarea, cercetarea, înțelegerea mai profundă a anumitor aspecte pentru luarea celor mai bune decizii, creșterea eficienței. Ne poate ajuta în diagnosticări mai rapide ale bolilor, pentru a obține cele mai eficiente și personalizate tratamente, ne poate ușura enorm viața și munca, în orice activitate profesională.

CEO Google, Sunder Pichai[40], a afirmat că IA este cea mai importantă descoperire, mai profundă decât electricitatea și focul. Și la fel cum am învățat să le folosim pe cele două, vom învăța să lucrăm și cu IA.

Electricitatea, focul, energia atomică pot omorî oameni; toate descoperirile sunt riscante și pot duce la pierderi de vieți omenești, dacă sunt folosite în rău, în detrimentul oamenilor și a principiilor care guvernează viața. Dar, de asemenea, atunci când sunt folosite cu înțelepciune, electricitatea, focul, energia atomică și alte descoperiri majore pe care omenirea le-a făcut, au salvat vieți, au ajutat omenirea, îmbunătățind considerabil calitatea vieții, conducând chiar la prelungirea vieții și chiar la o evoluție a ei. În acest fel trebuie să gândim și despre noile creații IA.

Așadar, IA poate fi calea către creșterea substanțială a nivelului de trai a omenirii pe toată planeta, găsind soluții să ne ajutăm de ea, crescând calitatea vieții tuturor oamenilor de pe planetă, ajutându-ne la prelungirea considerabilă a vieții. Modificarea conștiinței omenirii, modificarea modului de a gândi și de a acționa, poate duce la îmbunătățirea vieții fiecărui om și astfel a societății întregi.

Protecția socială, în cazul în care locurile de muncă se vor reduce datorită retehnologizării și introducerii IA, ar putea fi compensată de către companii de stat prin introducerea unor indemnizații, ajutoare sociale permanente, pentru a menține un nivel de trai decent pentru umanitate. Astfel, omul ar trebui să nu mai fie preocupat de nevoile de subzistență – adăpost, igienă, hrană, etc., ci să își dezvolte partea creativă, să educe și să învețe noile generații în acest sens, găsind astfel timp pentru noi invenții, pentru noi soluții, noi experimente și descoperiri.

Poate mă repet, dar este necesar ca omenirea să fie capabilă să învețe din greșelile trecute și să acționeze din timp pentru a nu se mai ajunge din nou la tensiuni sociale majore și chiar războaie. Necesitatea formării și educării noilor generații în acest sens este o responsabilitate pe care ar trebui să ne-o asumăm pentru a le asigura un viitor în care copiii și tinerii vor înțelege că viața se poate trăi și altfel decât văd astăzi în jurul lor.

Educația bazată pe cunoaștere, bunătate, înțelegere, echilibru, pe evidențierea calităților fiecăruia și nu pe concurență și invidie, este o necesitate.

Trebuie să le explicăm copiilor și tinerilor de ce este necesar să învețe și să aibă cunoaștere, trebuie să le explicăm că nu doar IA poate fi o amenințare, ci există pericolul autodistrugerii. Trebuie să cunoască și faptul că IA poate fi o amenințare nu numai pentru locurile de muncă, ci poate fi o adevarată amenințare pentru extincția umanității dacă nu învățăm să mergem mai departe cu respect față de valorile umanității. Pentru asta trebuie să educăm și să învățăm copiii și tinerii care sunt cu adevărat valorile umanității, pentru ca ei să aibă un sistem clar de valori la care să se raporteze permanent. Apoi trebuie să educăm copiii și tinerii să fie cât mai uniți, să îi motivăm să învețe, să aibă cunoaștere și, de asemenea, trebuie să îi învățăm să lucreze în echipă, nu dezbinați, invidioși, ci să găsească permanent sprijin între ei. Spiritul de echipă, cunoașterea, bunătatea și echilibrul este viitorul și nu concurența, invidia și răutatea. Dacă vom începe să facem asta, vom conlucra foarte bine cu IA, iar viitorul umanității va fi așa cum în acest moment nu ni-l putem imagina.

[1] https://digipedia.ro/inteligenta-artificiala-daunatoare-pentru-viitorul-omenirii/

[2] http://www.manager.ro/articole/tehnologie-148/ce-rezerva-anul-2018-pentru-inteligenta-artificiala-93685.html

[3] https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-world-is-changing-here-s-how-companies-must-adapt/

[4] https://www.wsj.com/video/series/moving-upstream/the-robot-revolution-the-new-age-of-manufacturing-moving-upstream/0C3B7686-7D97-4BCE-980B-FAED24F27672?mod=cx_picks&cx_navSource=cx_picks&cx_tag=contextual&cx_artPos=6#cxrecs_s

[5] https://www.cnbc.com/2017/11/13/ex-google-china-president-a-i-to-obliterate-white-collar-jobs-first.html

[6] https://technode.com/2018/01/29/emtech-china/

[7] http://www.bbc.com/news/business-42090987

[8] https://www.thelocal.se/20171227/stockholm-gets-scandinavias-first-driverless-buses-on-public-road

[9] http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4401836/Has-humanity-lost-control-artificial-intelligence.html

[10] https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/11/robots-jobs-employees-artificial-intelligence

[11] https://www.livescience.com/61575-erica-robot-replace-japanese-news-anchor.html

[12] https://www.livescience.com/60815-saudi-arabia-citizen-robot.html

[13] https://www.khaleejtimes.com/nation/dubai//video-sophia-the-robot-wants-to-start-a-family-

[14] https://dexonline.ro/definitie/discernamant

[15] https://dexonline.ro/definitie/discerne

[16] https://legeaz.net/dictionar-juridic/discernamant

[17] https://hbr.org/2018/01/the-question-with-ai-isnt-whether-well-lose-our-jobs-its-how-much-well-get-paid

[18] https://www.cnbc.com/2017/04/27/kai-fu-lee-robots-will-replace-half-of-all-jobs.html

[19] https://www.cnbc.com/2017/11/13/ex-google-china-president-a-i-to-obliterate-white-collar-jobs-first.html

[20] https://www.gadget.ro/continental-anunta-un-parteneriat-cu-nvidia/

[21] https://lbbonline.com/news/romania-will-become-the-first-country-to-have-artificial-intelligence-as-an-ambassador/

[22] http://www.transilvaniabusiness.ro/inteligenta-artificiala-motorul-performantei-industria-serviciilor-de-afaceri-din-romania/

[23] https://www.libertatea.ro/stiri/exclusiv-iulian-stanciu-seful-emag-robotii-vor-lua-locurile-de-munca-atunci-cand-salariile-vor-ajunge-la-1-000-de-euro-2125591

[24] https://www.youtube.com/watch?v=U81M7SjZjWY, https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g60763-d2079052-i75110632-YOTEL_New_York-New_York_City_New_York.html

[25] https://futurism.com/chinas-ai-police-station-humans/

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/11/09/china-is-building-a-police-station-powered-by-ai-not-humans/

[26] https://futurism.com/automation-may-lead-to-a-workless-future-for-humans-heres-how-we-can-cope/

[27] https://www.mirror.co.uk/news/world-news/chatty-robots-who-help-your-11566357

[28] https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/robot-amelia-who-can-sense-8215188

[29] https://www.mirror.co.uk/news/world-news/hospitals-introduce-robot-receptionists-who-8187970

[30] https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/trainee-robot-office-manager-betty-8196688

[31] https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-robots-could-replace-teachers-as-soon-as-2027?utm_content=bufferaf105&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

[32]http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/roboti/au-fost-create-calculatoare-care-citesc-mai-repede-decat-oamenii-care-vor-fi-consecintele-majore-1497384

[33] http://www.businessinsider.com/unilever-artificial-intelligence-hiring-process-2017-6

[34] McKensy&Company, Gaurav Batra, Andrea Queirolo, and Nick Santhanam https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/artificial-intelligence-the-time-to-act-is-now

[35] https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/artificial-intelligence-the-time-to-act-is-now

[36] https://www.weforum.org/agenda/2018/01/jack-ma-davos-top-quotes/

[37] https://www.tesla.com/en_CA

[38] http://www.spacex.com/

[39] https://www.neuralink.com/

[40] https://www.cnbc.com/2018/02/01/google-ceo-sundar-pichai-ai-is-more-important-than-fire-electricity.html

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *