Consideraţii privind principiul „la muncă egală, salariu egal”

Autori: Laura Georgescu, Ana Ștefănescu Rezumat Expresie a principiului egalității de tratament și interzicerea discriminării, principiul „muncă egală, salariu egal“ are două componente: a) principiul enunțat chiar și în acest fel, exprimă generic în artă . 1 alin 2 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 și b) principiul „muncă egală, salariu egal, fără nici […]

Decizie CEDO. Cauza Bărbulescu vs România

  Scurt comentariu Autor: Laura Georgescu Decizia CEDO este referitoare la monitorizarea făcută de angajator, fără drept, a conținutului convorbirilor de pe contul personal, în timpul programului de muncă, de pe echipamentele pe care salariatul își desfășura activitatea. Curtea , a reținut că salariații nu pot renunța în totalitate la viața privată când ajung la […]

Considerații privind unele implicații și condiții ale preavizului ca act procedural prealabil deciziei de concediere individuală determinată de desființarea postului

  Autori: Conf. univ. dr. Ana Ștefănescu, Conf. univ. dr. Laura Georgescu, Dr. Sorin Gabriel Stroe Rezumat Pe baza a ceea ce s-a susținut deja în doctrină și jurisprudență – că preavizarea la concedierea determinată de desființarea postului, în mod  logic şi necesar, trebuie să aibă loc distinct și înaintea emiterii deciziei de concediere – dorim să […]